Skladová čásť (m2) Rozmery (hĺbka x šírka) Rozmery boxov Svetlá výška
FS1 7 344 68 x 108 12 x 24 6,5
FS2
FS3
18 144 84 x 216 12 x 24 6,5
FS4 22 464 72 x 312 12 x 24 6,5
FS5 14 976 48 x 312 12 x 24 6,5
FS6 13 248 48 x 276 12 x 24 6,5
FS7 14 688 72 x 204 12 x 24 6,5
FS8 9 792 48 x 204 12 x 24 6,5
L1A 3 024
5 376
36 x 84
56 x 96
12 x 24 10,5
L1B 7 584
6 120
79 x 96
102 x 60
12 x 24 10,5
L2 31 104 96 x 324 12 x 24 10,5
L3 31 104 96 x 324 12 x 24 10,5
L4 23 328 72 x 324 12 x 24 10,5
L5 17 280 96 x 180 12 x 24 10,5
L6 14 688 72 x 204 12 x 24 10,5
VH1 18 144 108 x 168 12 x 24 10,5

HALY + VSTAVKY:

  Základné riešenie
Základný modul 12 x 24 m
Svetlá výška 6,5 m pre haly FS; 10,5 m pre haly L a VH, 2,8 m pre vstavky
Nosnosť podláh 5 t/m2 pre haly, 0,8 t/m2 pre vstavky
Hrubá stavba:  
- zakladanie základové kalichy (+špeciálne zakladanie – piloty, na základe podrobného geologického prieskumu)
  obvodové (prahové) železobetónové prefabrikované sendvičové panely v=2,4 m (v=3,0 m v module s bránou)
- nosný systém železobetónový skelet, (alt. oceľový montovaný skelet)*
- nenosný systém prefabrikované železobetónové steny – priečky (PO), (alt. murované priečky z ľahkých tvárnic pre halový priestor)*
  montované sadrokartónové priečky a kazetové podhľady pre administratívne vstavky
- izolácie izolácia pri zemnej vlhkosti PE folia, min 0,1 mm,
+ proti radónová izolácia len v prípade výskytu radónu nad prípustnú mieru podľa STN
  tepelná izolácia (EPS hrúbky 5 cm) – 2,0m pás po obvode haly pod podlahou
- podlaha železobetónová hladená podlaha s rozptýlenou výstužou, bez dilatácií
- fasáda sendvičové PUR – panely hrúbky 6 cm pre L- haly, hrúbky 10 cm pre VH- haly
- strecha skladaná strecha – trapézový plech + parozábrana + tepelná izolácia PS 8 cm (PS 10 cm pre VH haly) + PVC fólia 1,5 mm
- výplne stavebných otvorov okná z plastových profilov (5- komorový systém) + izolačné dvojsklo (a=1,4/1,4 m)
  plné exteriérové dvere z plastových profilov (5- komorový systém) + izolačná nepriehľadná výplň (a=2,1/0,9 m), vrátane samozatvárača a podružnej oceľovej konštrukcie, (pre hlavný halový priestor)
  plné interiérové dvere dyhované, plná nepriehľadná výplň (a=2,0/0,8 m), vrátane oceľovej zárubne, (pre vstavky)
  priemyselné zateplené PUR 40 mm, sekcionálne brány (a=3,0/3,0 m) v počte 1 ks/1000 m2 pre L haly, 1 ks na 3000 m2 pre FS haly, 1 ks/5000 m2 pre VH haly,
+ nakladacie rampy s vyrovnávacím mostíkom pri L a FS halách v počte 1 ks/4500 m2,
TZB:  
- vykurovanie

plynová kotolňa, teplovodné kúrenie,
+ výhrevné telesá – lokálne výmenníky pre halový priestor s  priznanými povrchovými rozvodmi, (alt.- lokálne plynové výhrevné telesá bez kotolne) *, vykurovanie na min. 12ºC,
+ radiátory pre vstavky so skrytými rozvodmi, vykurovanie na min. 21ºC
- odvodnenie striech
podtlakový PVC systém, priznané povrchové rozvody, vyhrievané vpuste, (pri administratívnych vstavkoch skryté rozvody)
- voda, kanál PVC priznané povrchové rozvody, zariaďovacie sanitárne predmety a armatúry – nižší stredný štandard, (pri administratívnych vstavkoch skryté rozvody)
- klimatizácia lokálne jednotky + skryté rozvody len pre administratívne vstavky, (alt.- centrálna jednotka + VZT + skryté rozvody pri väčšej ploche vstavkov)*
PO:  
- uzávery a prestupy
v zmysle projektu PO
- hydrant
v zmysle projektu PO
- ručné hasiace prístroje
v zmysle projektu PO
- zariadenie na odvod dymu
strešné bodové svetlíky v zmysle projektu PO, s prídavnou funkciou prirodzeného vetrania
- EPS
v zmysle projektu PO
- SHS
jednoúrovňové v zmysle projektu PO
- núdzové osvetlenie v zmysle projektu PO
- rozhlas
v zmysle projektu PO
Elektro:  
- kabeláž priznané povrchové rozvody pre halový priestor, skryté rozvody pre vstavky,
- NN rozvodne v zmysle STN pre danú kapacitu
- zásuvkové rozvody 1 box = 2x220V + 2x380V s istením na 24A, v počte 1 box/1000 m2  pre haly
  podparapetné povrchové PVC žľaby, zásuvky 4x220V + 2xSlaboprúd na 1 pracovné miesto pre administratívne vstavky
- osvetlenie úroveň osvetlenia 1,0m od podlahy 200 lx pre halový priestor (L a FS), 250 lx pre manipulačnú plochu
  úroveň osvetlenia 1,0m od podlahy 400 lx pre halový priestor (VH),
  úroveň osvetlenia 1,0m od podlahy 500 lx pre administratívne vstavky,
- bleskozvod a zemnenie v zmysle STN

Dláždené plochy a cesty:

Chodníky
zámková dlažba kladená do piesku, betónové obrubníky
Parkovacie boxy pre osobné autá zámková dlažba kladená do piesku, betónové obrubníky
Cesty a ostatné spevnené plochy
betónová cestná konštrukcia, cestné betónové obrubníky
  systém dažďovej kanalizácie zaústený do zdrží, cez ORL
Nespevnené plochy
splanírovanie + výsev trávového semena
Oplotenie pletivo + zabetónované stojky
Pouličné osvetlenie v zmysle minima STN, 25 lx

* u alternatívnych riešení má právo rozhodnúť o tom, že ktorý so systémov - riešení budú použité / aplikované výhradne prenajímateľ (IMMORENT Delta s.r.o.)!

Skratky:
L Logistická hala
VH Výrobná hala
FS Flexi hala


Náš tím IMMOPARK Košice

Tomáš Velemínský
Managing Director
Tomáš Velemínský

+420 956 784 111

poslať e-mail

Peter Malík
Managing Director
Peter Malík

+421 248 629 912

poslať e-mail

Milan Zikmund
Project Development
Milan Zikmund

+420 956 784 111

poslať e-mail

Róbert Urík
Senior Project Manager
Róbert Urík

+421 917 592 868

poslať e-mail

Igor Šnirc
Leasing Manager
Igor Šnirc

+421 918 183 000

poslať e-mail